Bàn phím:
Từ điển:
 

chống chọi

  • To front, to confront, to stand up to
    • chống chọi với kẻ địch mạnh hơn nhiều lần: to front a far superior enemy force
    • chống chọi với thiên nhiên: to confront nature