Bàn phím:
Từ điển:
 

chống chỏi

verb

  • to resist; to strungle