Bàn phím:
Từ điển:
 

chống chế

verb

  • To try to justify oneself
    • đã làm sai còn chống chế: he had done wrong, yet he tried hard to justify himself