Bàn phím:
Từ điển:
 

chóng

adj

 • Fast, rapid, quick
  • chóng hiểu nhớ lâu: rapid comprehension and long memorization
  • phơi nắng cho chóng khô: to put something in the sun to dry quickly
  • không chóng thì chầy: sooner or later
  • trời nắng chóng trưa, trời mưa chóng tối: when it shines, noon comes quickly, when it rains, night falls fast
  • chong chóng: quick!quick!
  • liệu đi chong chóng mà về: try to come back quick, quick!