Bàn phím:
Từ điển:
 

chỏng lỏn

adj

  • Sharp-tongued, sour-tongued