Bàn phím:
Từ điển:
 

chỏng chơ

adj

  • Solitary and scattered
    • vài thanh củi vứt chỏng chơ giữa sân: a few logs of wood scattered and solitary in the middle of the yard
    • xe đổ nằm chỏng chơ bên lề đường: the overturned car lay solitary on the roadside