Bàn phím:
Từ điển:
 

chổng

verb

  • To lie with an end up
    • càng xe bò nằm chổng lên: the cart lay with its shafts up in the air
    • cán cân chổng: the scale-beam had one end up, the scale-beam was tilted