Bàn phím:
Từ điển:
 

chồng ngồng

adjective

  • tall