Bàn phím:
Từ điển:
 

chòng ghẹo

verb

  • To tease in a familiar way
    • buông những lời cợt nhã chòng ghẹo phụ nữ: to tease the female sex with familiarities in speech