Bàn phím:
Từ điển:
 

chòng chọc

adj

  • Fixed
    • em bé nhìn chòng chọc vào đồ chơi trong tủ kính: the little boy looked fixedly at the the toys in the shop window, the little boy stared at the toys in the shop window