Bàn phím:
Từ điển:
 

chòng

verb

  • To tease (nói về trẻ em)
    • lũ trẻ thích chòng nhau: the children like to tease each other