Bàn phím:
Từ điển:
 

chồng

noun

 • Husband
  • chồng loan vợ phượng: a perfect match
 • Pile, heap
  • mấy chồng bát đĩa: some piles of plates and bowls

verb

 • To pile, to heap, to overlap
  • chồng gọn mấy quyển sách lại: to pile books neatly
  • vá chồng lên miếng vá cũ: to put a new patch overlapping the old one
  • nợ mới chồng lên nợ cũ: new debts are heaped on old ones