Bàn phím:
Từ điển:
 

chong chóng

noun

  • Pinwheel
  • Propeller