Bàn phím:
Từ điển:
 

chông chênh

adj

  • Tottering
    • phiến đá chông chênh: a tottering slab of stone
    • thế đứng chông chênh: a tottering position