Bàn phím:
Từ điển:
 

chông

noun

  • Spike
    • chông tre: a bamboo spike
    • hầm chông: a spike-trap