Bàn phím:
Từ điển:
 

chọn lọc

verb

  • To pick and choose, to select
    • chọn lọc giống lúa: to select a rice strain
    • dùng từ có chọn lọc: to use picked words, to use words discriminatingly
    • chọn lọc tự nhiên: natural selection
    • chọn lọc nhân tạo: artificial selection