Bàn phím:
Từ điển:
 

chọn

verb

  • To choose, to select, to pick out
    • chọn nghề: to choose a career
    • chọn mặt gửi vàng: try before you trust