Bàn phím:
Từ điển:
 

chốn

noun

 • Destination, place, area, home
  • đi đến nơi về đến chốn: to arrive at destination, to get home
  • chốn thị thành: the urban area
  • có nơi có chốn: to be engaged, to be married
  • đến nơi đến chốn: thorough
  • chuẩn bị đến nơi đến chốn: to make thorough preparations
  • một chốn đôi quê: scattered to two places (nói về hoàn cảnh gia đình)