Bàn phím:
Từ điển:
 

chỏn hỏn

adj

  • Squatting (sitting position)
    • ngồi chỏn hỏn trên ghế: to be squatting on a chair