Bàn phím:
Từ điển:
 

chon von

adj

  • Very high and solitary
    • đỉnh núi chon von: a very high and solitary mountain top