Bàn phím:
Từ điển:
 

chôn cất

  • To inter
    • chôn cất tử sĩ: to inter a war dead