Bàn phím:
Từ điển:
 

chôn

verb

  • To bury, to fix in the ground
    • chôn cột: to fix a stake in the ground
    • chôn của: to bury valuables
    • người chết chưa chôn: a dead person waiting to be buried
    • nơi chôn nhau cắt rốn: native place, birthplace