Bàn phím:
Từ điển:
 

chõm chọe

adj

  • Imposing (sitting position)
    • ngồi chõm chọe giữa sập: to sit imposingly in the middle of the ornate bed