Bàn phím:
Từ điển:
 

chõm

verb

  • To pinch
    • chõm của người khác: to pinch others' things