Bàn phím:
Từ điển:
 

bao chiếm

  • [To appropriate] verwenden