Bàn phím:
Từ điển:
 

chồm hỗm

adj

  • On one's heels, squatting