Bàn phím:
Từ điển:
 

chọi gà

  • Cock-fighting, cock-fight