Bàn phím:
Từ điển:
 

chói lọi

adj

  • Resplendent
    • ánh hào quang chói lọi: a resplendent halo
    • tấm gương chói lọi: a resplendent example