Bàn phím:
Từ điển:
 

chói loà

  • Blindingly dazzling
    • bầu trời chói loà ánh nắng: the sun was blindingly dazzling in the sky