Bàn phím:
Từ điển:
 

chối cãi

  • To refute, to deny
    • bị bắt quả tang không chối cãi được: he was caught red-handed and could not deny
    • sự thật không thể chối cãi: an irrefutable (unquestionable) fact