Bàn phím:
Từ điển:
 

chói

adj

 • Dazzling
  • ánh đèn pha làm chói mắt: the glare of the headlights dazzled our eyes
  • màu này chói lắm: this colour is dazzingly bright
  • đỏ chói: of a dazzingly bright red
 • Shrill
  • tiếng còi nghe chói tai: the siren sounded shrill
 • Shooting, stabbing
  • đau chói ở sườn: to feel a shooting pain in one's ribs
  • choi chói: giving (feeling) some sort of stabbing sensation