Bàn phím:
Từ điển:
 

chối

verb

 • To deny
  • chứng cứ rành rành mà còn chối: though the evidence was obvious, he denied
 • To refuse, to turn down
  • ngại đi, cho nên tìm lý do để chối: being reluctant to go, he found a clever excuse to turn down the invitation

adj

 • Unbearable, intolerable, insupportable
  • nói những điều nghe rất chối tai: to say things intolerable to hear
  • gánh nặng chối cả hai vai: to carry burden unbearable to both shoulders