Bàn phím:
Từ điển:
 

chổi

noun

  • Broom
    • chổi rơm: a straw broom
  • Brush
    • chổi than: a carbon brush
    • chổi cùn rế rách: odds and ends