Bàn phím:
Từ điển:
 

chồi

noun

  • Shoot, bud
    • đâm chồi nẩy lộc: buds and shoots burst
    • chồi rễ: a sucker