Bàn phím:
Từ điển:
 

chòi

noun

  • Rudimentary mirador, watch-tower
    • chòi canh: a watch-tower
    • chòi thông tin: a news-broadcasting tower

verb

  • To shoot up, to emerge with difficulty
    • cây không chòi lên được vì đất cằn: the tree could not shoot up because of the exhausted soil
    • cố chòi khỏi mặt nước: to try hard to emerge out of the water