Bàn phím:
Từ điển:
 

choẹt

  • Non choẹt Green, young and inexperienced
    • cái mặt non choẹt: a young and inexperienced face