Bàn phím:
Từ điển:
 

chóe

noun

  • A big jar
    • đỏ chóe: Bright red