Bàn phím:
Từ điển:
 

chọc giận

verb

  • to rage; to irritate