Bàn phím:
Từ điển:
 

chọc ghẹo

verb

  • To tease
    • chọc ghẹo phụ nữ một cách cợt nhã: to tease women with familiarity