Bàn phím:
Từ điển:
 

chọc

verb

 • To poke, to thrust, to prick
  • chọc lò than: to poke a stove
  • chọc tổ ong: to poke at a beehive
  • chọc thủng vòng vây: to thrust through the enemy encirclement
  • chọc lỗ trên mặt đất: to prick holes in the ground
  • chọc quả bưởi: to thrust down a pomelo
 • To irritate, to rouse
  • bị chọc đến phát khóc: to be roused to tears
  • nhà chọc trời: a skyscraper