Bàn phím:
Từ điển:
 

chốc chốc

  • From time to time, now and then
    • chuông điện thoại chốc chốc lại reo: the telephone bell rang from time to time