Bàn phím:
Từ điển:
 

choắc

verb

  • to become dwarged