Bàn phím:
Từ điển:
 

choáng váng

adj

  • Dizzy, giddy, dazed
    • đầu choáng váng vì say rượu: his head was dizzy with drunkenness, his head swam from drunkenness
    • tin sét đánh làm choáng váng cả người: to be dazed by the sudden news
    • choáng váng trước những thành tích bước đầu: giddy with initial achievements; one's head was turned by the initial achievements; the initial achievements have turned one's head