Bàn phím:
Từ điển:
 

choãi

verb

  • (thường nói về chân) To stand astride
    • đứng choãi chân: to stand astride
    • chân gàu sòng choãi ra: the legs of the scoop were astride
  • To slope toward the foot
    • chân đê choãi đều: the dyke was evenly sloping
    • càng về xuôi, triền núi càng choãi ra: the further we go to the plains, the more gentle is the sloping of the mountain sides