Bàn phím:
Từ điển:
 

choài

verb

  • To dive, to stretch oneself to the full (with arms extended along head)
    • choài tay ra bắt quả bóng: to dive and catch the ball
    • em bé tập bò, choài ra gần mép giừơng: the baby was learning to crawl, extending himself to the full to the edge of the bed