Bàn phím:
Từ điển:
 

choai

adj

  • Teenage, not fully grown
    • con lợn choai: a not fully grown pig
    • cô bé choai choai: a teen-age girl, a teenager
    • cậu bé choai choai: a stripling