Bàn phím:
Từ điển:
 

choạc

verb

  • to open wide
  • như xoạc