Bàn phím:
Từ điển:
 

bánh xốp

  • [Wafer] Scheibe, Waffel