Bàn phím:
Từ điển:
 

chó đểu

  • Arrant cur
    • thằng chó đểu: what an arrant cur!