Bàn phím:
Từ điển:
 

chó chết

  • Damned (tiếng rủa)